Ubezpieczenie
MOJE ZDROWIE

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Zdrowie to ważna sprawa. Chcemy otrzymać pomoc, gdy zachorujemy lub ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi. Co może nam pomóc w tych trudnych sytuacjach?

Nasza odpowiedź to ubezpieczenie MOJE ZDROWIE, dzięki któremu zyskamy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, a także pomoc opiekuńczą, rehabilitację oraz szereg dodatkowych świadczeń1.

Zakres ubezpieczenia

Świadczenia dostępne w ramach ubezpieczenia MOJE ZDROWIE

Pomoc medyczna:

 • Wizyta lekarza pierwszego kontaktu tj. internisty lub pediatry
 • Konsultacje lekarzy specjalistów (np. okulista, kardiolog, neurolog)
 • Zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne
 • Tomografia komputerowa
 • Badania radiologiczne
 • Rezonans magnetyczny

Świadczenia telemedyczne:

 • Teleporady, wideoporady, chat np. wystawienie skierowania, e-recepty, zwolnienia lekarskiego

 

Pomoc rehabilitacyjna:

 • Konsultacja lekarza rehabilitacji
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Rehabilitacja

Pomoc opiekuńcza:

 • Opieka pielęgniarska
 • Transport medyczny
 • Dostarczenie leków
 • Koszty opatrunków
 • Opieka nad zwierzętami domowymi
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnym
 • Pobyt opiekuna prawnego w szpitalu (tylko wariant Rodzinny)

 

Pomoc po ukąszeniu kleszcza:

 • Wizyta lekarska (usunięcie kleszcza)
 • Transport i badanie kleszcza
 • Testy diagnostyczne ELISA i Western blot
 • Koszty antybiotykoterapii

Dodatkowa pomoc:

 • Dostęp do portalu dietetycznego
 • Badania laboratoryjne
   

1 zakres ubezpieczenia, sumy i limity świadczeń zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia Moje Zdrowie. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia MOJE ZDROWIE.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów, by zawrzeć umowę ubezpieczenia.


Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:

nr tel.: +48 22 522 27 66

lub +48 22 232 27 66

(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu