Ubezpieczenie
MOJE ZDROWIE

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Zdrowie to ważna sprawa.
Chcemy otrzymać pomoc, gdy zachorujemy
lub ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi.
Co może nam pomóc w tych trudnych sytuacjach?

Nasza odpowiedź to ubezpieczenie MOJE ZDROWIE, dzięki któremu zyskamy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, a także pomoc opiekuńczą, rehabilitację oraz szereg dodatkowych świadczeń1

Zakres ubezpieczenia

Świadczenia dostępne w ramach ubezpieczenia MOJE ZDROWIE


Pomoc medyczna

 • wizyta lekarza pierwszego kontaktu tj. internisty lub pediatry,
 • konsultacje lekarzy specjalistów (np. okulista, kardiolog, neurolog),
 • zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne,
 • tomografia komputerowa,
 • badania radiologiczne,
 • rezonas magnetyczny.


Pomoc opiekuńcza

 • opieka pielęgniarska,
 • transport medyczny,
 • dostarczanie leków,
 • koszty opatrunków,
 • opieka nad zwierzętami domowymi,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pobyt opiekuna prawnego w szpitalu (tylko wariant rodzinny).

Pomoc po ukąszeniu
kleszcza

 • wizyta lekarska (usunięcie kleszcza),
 • transport i badanie kleszcza,
 • testy diagnostyczne ELISA i Western blot,
 • koszty antybiotykoterapii.


Pomoc rehabilitacyjna

 • konsultacja lekarza rehabilitacji,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • rehabilitacja.

Świadczenia
telemedyczne

 • teleporady, wideoporady, chat np. wystawienie skierowania, e-recepty, zwolnienia lekarskiego.


Dodatkowa pomoc

 • dostęp do portalu dietetycznego,
 • badania laboratoryjne.

1 zakres ubezpieczenia, sumy i limity świadczeń zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia Moje Zdrowie. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia MOJE ZDROWIE.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:

nr tel.: +48 22 522 27 66

lub +48 22 232 27 66

(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu