Ubezpieczenie
MOJE AUTO

Ubezpieczenie MOJE AUTO – idealne uzupełnienie polisy OC 

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
 
Ubezpieczenie MOJE AUTO zapewni:
Pomoc w podróży pojazdem w razie unieruchomienia pojazdu
  • usprawnienie na miejscu, 
  • holowanie do warsztatu, 
  • odbiór naprawionego pojazdu, 
  • zakwaterowanie w hotelu, 
  • powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży.
 
Świadczenie w razie kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej
  • zakwaterowanie w hotelu,
  • powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży, 
  • pojazd zastępczy lub wypłata świadczenia pieniężnego1
  • zwrot kosztów złomowania.

1 do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 80% wartości pojazdu.


Klient ma do wyboru 2 warianty:
Suma ubezpieczenia (PLN) Liczba dni pojazdu zastępczego Składka ubezpieczeniowa – roczna (PLN)
2500 zł 15 150 zł
5000 zł 30 250 zł

 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia MOJE AUTO.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów, by zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Całodobowy numer zgłoszeniowy:
+48 22 564 06 24
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu