Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

/thumbs/1920×710×crop/educations/2024/04/umowa-o-kredyt-na-co-zwrocic-uwage.jpg

Umowa o kredyt gotówkowy – na co warto zwrócić uwagę?

Kiedy zdecydujemy się na kredyt bankowy, jednym z najważniejszych elementów całego procesu będzie podpisanie umowy kredytowej. Czym jest umowa o kredyt gotówkowy, co powinno się w niej znaleźć i na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania? Odpowiedzi w naszym artykule.

Co to jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa jest to rodzaj umowy między bankiem a kredytobiorcą, w ramach której bank przekazuje określoną kwotę swojemu klientowi, którą ten zobowiązuje się spłacić wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami1. Definicję umowy kredytowej i warunki jej zawierania znajdziemy w ustawie Prawo Bankowe z 1997 r.

Umowa kredytowa musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla kredytodawcy i kredytobiorcy. Na każdym egzemplarzu umowy powinny widnieć podpisy jednej i drugiej strony. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, umowa będzie nieważna.

Co powinno znaleźć się w umowie o kredyt gotówkowy?

Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w umowie kredytowej to:

 • dane kredytodawcy i kredytobiorcy,
 • termin i sposób otrzymania środków przez kredytobiorcę,
 • kwota kredytu gotówkowego,
 • rodzaj i cel kredytu,
 • sposób spłaty kredytu, np. przelew na rachunek bankowy,
 • okres kredytowania,
 • sposób naliczania odsetek,
 • zasady zmiany oprocentowania z informacją, w jakich wypadkach może dojść do takiej zmiany,
 • informacje o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania kredytu (RRSO) i o całkowitym koszcie kredytu,
 • harmonogram spłaty kredytu informujący o wysokości raty i dniu spłaty,
 • informacje o wymaganych i ustanowionych zabezpieczeniach,
 • opis procedury w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego wraz z informacją o opłatach za wcześniejszą spłatę,
 • konsekwencje wynikające z opóźnienia w spłacie lub z braku spłaty kredytu,
 • informacje o zmianie warunków spłaty przez kredytobiorcę,
 • klauzula dotycząca odstąpienia od umowy kredytu,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez bank,
 • wykaz załączników2.

Zapisów, które powinny znaleźć się w umowie kredytowej, jest dość dużo. Jednak każda informacja jest ważna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony umowy. Podpisywanie umowy kredytowej powinno odbyć się dopiero wtedy, gdy klient pozna już swoje prawa i obowiązki związane z zaciągnięciem i spłatą kredytu. Zawsze warto zapoznać się ze wzorem umowy, a w przypadku wątpliwości porozmawiać z doradcą bankowym, który z pewnością odpowie na wszystkie pytania.

Umowa kredytowa – na co zwrócić szczególną uwagę?

Dla kredytobiorców duże znaczenie ma przede wszystkim kwota kredytu, która powinna być zapisana nie tylko liczbowo, ale również i słownie.

Kolejna ważna informacja dla klienta to cel finansowania. Jeżeli bierzemy kredyt na określony cel, to sprawdźmy, czy został on rzetelnie opisany w umowie. Cel nie powinien budzić żadnych wątpliwości, ponieważ bank ma prawo sprawdzić, w jaki sposób zostały rozdysponowane środki z kredytu.

Bardzo ważnym punktem w każdej umowie są koszty kredytu. Do kosztów kredytu zaliczamy np. oprocentowanie i prowizję. W umowie bank powinien podać wartość RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa), która mówi nam o tym, jaki jest całkowity koszt kredytu. RRSO wyrażona jest w procentach.

Kolejna pozycja do przeanalizowania to harmonogram, który stanowi integralną część umowy kredytowej. W harmonogramie spłaty kredytu znajdują się takie informacje, jak okres kredytowania, liczba rat, wysokość rat oraz termin ich spłaty.
Istotną informacją, która powinna pojawić się w umowie kredytowej, jest rodzaj rat. Mogą to być raty równe lub malejące2.

Koniecznie należy zapoznać się z obowiązkami, jakie zostały nałożone na kredytobiorcę w związku z zaciągnięciem kredytu. Mogą to np. być kwestie związane z ustanowieniem zabezpieczenia.

Umowa kredytu a uruchomienie środków

Środki z kredytu nie zawsze trafiają bezpośrednio na nasze konto. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj kredytu się zdecydowaliśmy.

W zależności od wybranego rodzaju finansowania, środki z kredytu mogą trafić na konto:

 • Sprzedającego mieszkanie lub inny lokal. Może to być właściciel mieszkania lub deweloper.
 • Wierzyciela – jeśli np. kupujemy mieszkanie z hipoteką, środki trafią do banku, który ustanowił zabezpieczenie.
 • Kredytobiorcy – jeżeli wybraliśmy kredyt gotówkowy lub budujemy dom na własną rękę2.

W umowie kredytowej powinny znaleźć się też zapisy, kiedy i na jakich warunkach zostaną uruchomione środki z kredytu. Nie zawsze pieniądze z kredytu trafią od razu na wskazane w umowie konto.

Najszybciej trafią na nasze konto środki z kredytu gotówkowego. Zdarza się, że po pozytywnej decyzji banku pieniądze znajdą się na naszym koncie w kilka minut.
Przykładowo na środki z kredytu hipotecznego będziemy czekać o wiele dłużej.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową, jeżeli kredytobiorca nie wypełnił warunków opisanych w umowie kredytowej. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z wszystkimi jej zapisami.

Do takich sytuacji dochodzi rzadko, ale warto wiedzieć, że wypowiedzenie kredytu jest nieodwracalne. Wypowiedzenia umowy nie można cofnąć, jeśli cała procedura odbyła się zgodnie z prawem. Jeżeli bank podejmie taką decyzję, wyśle stosowne pismo wraz z informacją o terminie spłaty całego zobowiązania.

Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie spłacić od razu całej kwoty kredytu, bank wystąpi na drogę sądową, a następnie przekaże wyrok z klauzulą wykonalności do komornika3.

Podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu i podpisanie umowy kredytowej nakładają na nas szereg obowiązków. Dlatego warto przeanalizować ten ważny dokument bardzo dokładnie. Jeżeli mamy wątpliwości co do niektórych zapisów, należy przedyskutować je z doradcą bankowym. Dzięki temu unikniemy niespodzianek, a koszty kredyt nas nie zaskoczą.

Bibliografia:

1. Ustawa Prawo Bankowe – https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069 [data dostępu: 25.02.2023]
2. Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej i do czego ona zobowiązuje? https://www.totalmoney.pl/artykuly/umowa-kredytowa-na-co-zwrocic-uwage-przy-podpisywaniu-umowy-kredytowej-i-do-czego-ona-zobowiazuje [data dostępu: 25.02.2023]
3. Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej i do czego ona zobowiązuje? https://finanse.rankomat.pl/poradniki/umowa-kredytowa-na-co-zwracac-uwage/ [data dostępu: 25.02.2023].