Wznowienie polis

Kserokopię odnowionej polisy nieruchomości należy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres:
  • faksem na numer (71) 377 39 79,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Promesa Plus Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

Dokumenty powinny być dostarczone w terminie 7 dni od daty upływu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Decydując się na zawarcie polisy ubezpieczenia, należy pamiętać o wymogach formalnych, dotyczących ubezpieczenia nieruchomości w pełnym zakresie oraz na aktualną wartość rynkową nieruchomości oraz konieczności dostarczenia kopii polisy z adnotacją o cesji praw na rzecz Santander Consumer Bank S.A.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

  • (71) 377 39 91 i 92 lub 195 00