Infolinia: 195 00**

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu hipotecznego na wypadek zgonu lub całkowitej niezdolności do pracy.

Ubezpieczyciel – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group (poprzednia nazwa Benefia TU na Życie SA VIG)

Od 1.10.2014 spółki Benefia TU na Życie SA VIG i Compensa TU na Życie SA VIG połączyły się i działają pod wspólną nazwą Compensa TU na Życie SA VIG.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego, zaś zakres ubezpieczenia obejmuje zgon lub całkowitą niezdolność do pracy.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • Ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 65 roku życia
 • Posiada zameldowanie  na terenie Polski
 • Występuje w umowie jako kredytobiorca lub współkredytobiorca
 • Wypełniła i podpisała deklarację przystąpienia do ubezpieczenia

Korzyści

 • Całkowita spłata lub zmniejszenie kwoty kredytu (uposażonym do odbioru świadczenia jest Bank)
 • Spokój dla rodziny życia bez długu - wypłata świadczenia pokrywa zadłużenie wynikające z harmonogramu spłat na dzień zajścia zdarzenia (śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy)
 • Minimum formalności – wszystkie formalności załatwiane są w jednym miejscu.

Okres ubezpieczenia

 • Nie może być dłuższy niż 12 miesięcy

Suma ubezpieczenia:

 • Równa jest kwocie udzielonego kredytu.

Wysokość składki:

Wysokość świadczenia równa jest sumie:

 • rat kapitałowych pozostałych do spłaty na dzień zgonu lub orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (wynikających z harmonogramu – bez rat zaległych)
  oraz
 • odsetek należnych za okres pomiędzy ostatnią zapłaconą ratą kredytową a dniem zgonu albo orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji Doradcy z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group pozostają do dyspozycji pod numerem telefonu  801 120 000** od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji