Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu hipotecznego na wypadek zgonu lub całkowitej niezdolności do pracy.

Ubezpieczyciel – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group (poprzednia nazwa Benefia TU na Życie SA VIG)

Od 1.10.2014 spółki Benefia TU na Życie SA VIG i Compensa TU na Życie SA VIG połączyły się i działają pod wspólną nazwą Compensa TU na Życie SA VIG.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego, zaś zakres ubezpieczenia obejmuje zgon lub całkowitą niezdolność do pracy.

Korzyści

  • Całkowita spłata lub zmniejszenie kwoty kredytu (uposażonym do odbioru świadczenia jest Bank)
  • Spokój dla rodziny życia bez długu - wypłata świadczenia pokrywa zadłużenie wynikające z harmonogramu spłat na dzień zajścia zdarzenia (śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy)

Okres ubezpieczenia

  • Nie może być dłuższy niż 12 miesięcy

Wysokość świadczenia równa jest sumie:

  • rat kapitałowych pozostałych do spłaty na dzień zgonu lub orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (wynikających z harmonogramu – bez rat zaległych)
    oraz
  • odsetek należnych za okres pomiędzy ostatnią zapłaconą ratą kredytową a dniem zgonu albo orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy

 

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji Doradcy z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group pozostają do dyspozycji pod numerem telefonu:  22 501 61 00 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.