Informacja dla spłacających kredyty walutowe

Santander Consumer Bank informuje, iż od 26.08.2011 r. obowiązuje ustawa z 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984), która reguluje kwestie związane z dokonywaniem spłat z tytułu umów kredytu/pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

W wykonaniu przepisów powyższej ustawy Santander Consumer Bank umożliwił swoim Klientom, którzy zawarli umowę kredytu/pożyczki denominowanych lub indeksowanych do CHF/USD/EUR, zawarcie bezpłatnego aneksu do umowy, regulującego sposób i zasady dokonywania spłaty umów kredytu/pożyczki w walucie nominacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z konsultantem pod numerem 801 305 305 lub (71) 358 97 00 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.) lub zapraszamy do najbliższej placówki Banku.

Kursy walut

Sprawdź kurs waluty, po którym należy spłacić ratę kredytową ustaloną w walucie obcej.

Jeśli chcesz, możesz także sprawdzić archiwalne kursy walut.