Zawieszenie spłat

Jeżeli masz kredyt hipoteczny w złotych polskich, który został zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, możesz skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty tego kredytu. To rozwiązanie, które jest zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat - zapoznaj się z nimi i – jeśli jesteś zainteresowany/a, złóż wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć, jeśli posiadasz w Santander Consumer Banku kredyt hipoteczny PLN, zawarty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a zakończenie okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r. Możesz wnioskować o ustawowe zawieszenie spłaty kredytu z wykorzystaniem formularza, na maksymalnie osiem miesięcy zgodnie z okresami zawieszenia wskazanymi w Ustawie.

Co oznacza sformułowanie „zawieszenie spłaty kredytu”
 • „Zawieszenie spłaty kredytu” oznacza, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziesz zobowiązany do realizacji jakichkolwiek płatności (np. kapitału, odsetek, wszelkich opłat wynikających z Tabeli opłat i prowizji), za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanychz tą umową.
 • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.
 • Okres kredytowania zostanie wydłużony o czas zawieszenia spłaty kredytu.
Na jak długo mogę zawiesić spłatę kredytu

Możesz zawiesić spłatę kredytu:

 • na okres 2 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.
 • na okres 2 miesięcy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • na miesiąc w każdym kwartale od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy, która została zawarta
w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – pobierz TUTAJ

Następnie wydrukuj go, wypełnij, podpisz i zeskanuj lub zrób zdjęcie, i dostarcz nam tak, jak Ci wygodnie:

 • Poprzez formularz online (najszybszy sposób) dostępny | TUTAJ (sekcja obsługa mojej umowy)
 • zeskanuj i wyślij e-mailem jako plik .pdf lub .jpg na adres: – prosimy, abyś w tytule e-maila napisał/a: Wakacje ustawowe + nr umowy.
 • wyślij pocztą tradycyjną na adres: Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
 • przynieś do jednego z oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TUTAJ

 

Czy zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne

Tak, złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.

Kiedy dostaniesz informację o decyzji

Informację o przyznaniu zawieszenia spłaty kredytu otrzymasz pisemnie w terminie 21 dni od złożenia wniosku.

Co warto wiedzieć więcej
 • Zawieszenie spłaty kredytu następuje od dnia płatności zawieszonej raty do dnia poprzedzającego dzień płatności następnej raty.
 • Oświadczenie że umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli właśnie korzystasz już z innego, wcześniej  przyznanego zawieszenia w spłacie kredytu, zostanie ono automatycznie skrócone.
 • Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK).
 • Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, która ustanowiły zabezpieczenie kredytu ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.