Pytania i odpowiedzi

Jak aktywować kartę?
Jak wypłacać pieniądze z bankomatu?
Czy płacąc kartą mogę przekroczyć przyznany limit na karcie?
Jak bezpiecznie korzystać z karty?
Jak bezpiecznie kupować w Internecie?
Jak spłacać zadłużenie?
Masz wiele możliwości spłaty karty:
Co to jest zestawienie transakcji i operacji z rachunku karty?
Jak zrezygnować z zestawień papierowych?
Co zrobić, jeśli zmieniam dane osobowe i/lub adresowe?
Co zrobić jeśli zapomniałem numer PIN do karty?
Chciałbym zmienić PIN, czy to możliwe ?
Gdzie znajdę aktualne informacje o rachunku karty?