O 3D Secure

Usługa 3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie Twoich płatności kartą w Internecie:

  • jest bezpłatna,
  • jest dostępna dla wszystkich kart kredytowych Santander Consumer Banku,
  • działa automatycznie i nie wymaga żadnych dodatkowych aktywacji.


Płacąc za zakupy w sklepach z usługą 3D Secure, poza wpisaniem danych z karty, transakcje potwierdzasz również: 

  1. jednorazowym kodem 3D Secure, który otrzymasz w wiadomości SMS,
  2. hasłem uwierzytelniającym.

Dzięki tak dokładnej weryfikacji, możesz czuć się bardzo bezpiecznie podczas zakupów online. 

Hasło uwierzytelniające nadasz:

  1. w bankowości internetowej1 na stronie Twojej karty w zakładce „Szczegóły”,
  2. w aplikacji mobilnej1 na stronie Twojej karty po rozwinięciu menu (ikonka z trzema kropkami),
  3. na Infolinii Banku 195 00 wybierając opcję nr 7 „Transakcje internetowe 3Dsecure”.

1 Jeżeli posiadasz Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej

Jak działa 3D Secure?

 
Zrób zakupy
w wybranym
sklepie internetowym         
 
Wybierz opcję
płatności kartą
i wpisz wymagane dane         
 
Jeśli sklep korzysta z usług
3D Secure, potwierdź płatność
jednorazowym kodem 3D Secure
otrzymanym w wiadomości SMS
oraz hasłem uwierzytelniającym
 
Zakończ transakcję
i ciesz się
z bezpiecznych zakupów         

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o płatnościach kartą w internecie zajrzyj do "Przewodnika po świecie bezpiecznych zakupów w internecie." 

Dodatkowe informacje o autoryzacji transakcji wykonanych kartą kredytową w internecie.

Bank zobowiązany jest przeprowadzać dodatkową weryfikację klientów płacących za zakupy w internecie za pomocą kart płatniczych na obszarze Unii Europejskiej. Zmiana podyktowana jest wejściem w życie dyrektywy ds. usług płatniczych (PSD2)1 oraz wymogu silnego uwierzytelnienie klienta (SCA) będącego częścią Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS)2 w ramach zmienionej dyrektywy PSD2.

Dyrektywa PSD2 nakłada na Bank obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) dla wszystkich transakcji online przeprowadzanych z użyciem karty płatniczej na obszarze Unii Europejskiej. 

W celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących procedury silnego uwierzytelniania (SCA) od 01 stycznia 2021 r. wszystkie transakcje płatnicze online na terenie UE powinny być przetwarzane zgodnie z nową wersją standardu bezpieczeństwa 3D Secure (jednorazowy kodu 3D Secure oraz hasło uwierzytelniające). 

Transakcje płatnicze, które nie spełnią standardu 3D Secure mogą być odrzucane przez Bank.

1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE
2Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji