Koszt przeliczenia waluty

Nowa usługa – powiadomienie o koszcie przeliczenia waluty transakcji

Słowniczek

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

EBC - Europejski Bank  Centralny

Włączamy bezpłatną usługę powiadomień o koszcie przeliczenia waluty transakcji, którą zrobisz kartą kredytową w walucie państwa należącego do EOG.

Jak i kiedy otrzymasz powiadomienia?

Powiadomienia będziemy przesyłać na Twój adres e-mail, za każdym razem po rozliczeniu transakcji. Z wiadomości dowiesz się o koszcie przeliczenia waluty transakcji. 

Jak nazywamy i obliczamy koszt przeliczenia waluty transakcji?

Koszt ten nazywamy marżą. Obliczamy go jako różnicę między kursem jaki zastosowaliśmy do przewalutowania, a najbardziej aktualnym, referencyjnym kursem wymiany euro, który ogłasza EBC. Różnicę tę podajemy jako wartość procentową.
Marża nie jest dodatkowym kosztem i nie wpływa na opłaty zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji dla Twojej karty.
Obliczenia wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem1

Co możesz zrobić?

Zadzwoń na Infolinię 195 002 jeśli:

  • chcesz otrzymywać powiadomienia o transakcjach zagranicznych, a nie podałeś nam adresu e-mail lub jest on nieaktualny,
  • chcesz zrezygnować z takich powiadomień.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty


Jak skorzystać z kalkulatora?

Wybierz walutę transakcji Waluta państwa należącego do EOG. Kalkulator obliczy koszt przeliczenia waluty transakcji, którą wybrałeś.