Zabezpieczenie zawieszające z AC

Obniżymy ratę Twojej pożyczki z zabezpieczeniem „przewłaszczenie zawieszające z AutoCasco”, jeśli prześlesz:

  • Skan/Ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisanym Pożyczkobiorcą jako właścicielem pojazdu
  • Skan/ksero polisy AutoCasco
  • Potwierdzenie opłacenia składki za polisę AutoCasco


Pamiętaj, żeby POLISA AutoCasco miała:

  • pełen zakres ubezpieczenia
  • sumę ubezpieczenia niemniejszą niż wartość rynkowa kredytowanego pojazdu
  • cesję na rzecz Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
  • udział własny w szkodzie nieprzekraczający 25%, ale nie więcej niż 2000 PLN


Gdzie przekazać dokumenty:

tradycyjną pocztą:

Santander Consumer Bank S.A.

dopisek: ZOU KS                            
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław 

pocztą elektroniczną:

na adres: