Infolinia: 195 00

Zabezpieczenie zawieszające z AC

Jeśli zabezpieczeniem Twojej pożyczki jest przewłaszczenie zawieszające z AC *, aby obniżyć ratę, należy przesłać komplet dokumentów na adres:

tradycyjną pocztą:

 Santander Consumer Bank
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław

pocztą elektroniczną:

na adres:


z dopiskiem: „ZOU KS” 

UWAGA! Karta pojazdu powinna być wysłana zawsze listem poleconym na adres Banku.

 

Lista dokumentów jakie należy przesłać:

Skan/ksero :

  • dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisanym Pożyczkobiorcą jako właścicielem pojazdu
  • polisy AC
  • potwierdzenie opłaty składki 

Oryginał:

  • Karta pojazdu

POLISA AC POWINNA ZAWIERAĆ:

  • sumę ubezpieczenia odpowiadającą wartości rynkowej kredytowanego pojazdu,
  • cesję na rzecz Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław,
  • zniesiony udział własny w szkodzie,
  • potwierdzenie opłaty składki AC (płatność może zostać rozłożona max na 4 raty).

 

* Wymóg dosłania karty pojazdu dotyczy tylko umów zawartych do dnia 26.09.2018