Tabela Opłat

Dla umów zawartych od 19 stycznia 2022 r. do dnia dzisiejszego