Tabela Opłat

Dla umów zawartych od 27 marca 2024 r. do dnia dzisiejszego

Dla umów zawartych od 15 listopada 2023 do 26 marca 2024 r.
Dla umów zawartych od 19 stycznia 2022 r. do 14 listopada 2023 r.