1/2

Co rozumiemy pod pojęciem „samobadanie piersi”?

2/2

Jakie jest zalecane częstotliwość wykonywania samobadania piersi?