Wypełnij poniższy formularz

Podaj proszę swoje imię*

Podaj proszę swoje nazwisko*

Podaj proszę swój PSN*

Podaj proszę swój służbowy adres mailowy*

Podaj proszę nazwę oddziału, w którym pracujesz*

Podaj proszę adres (ulica, nr domu/ mieszkania), na jaki ma schodzić testowa wysyłka, której dostarczenie możesz na bieżąco sprawdzić. Wysyłka będzie na Twoje nazwisko. *

Ze względów operacyjnych w kolejnych punktach wskaż dalsze elementy adresu.

Podaj proszę adres: kod (w formacie 00-000) miasta*

Podaj proszę adres: miasto*

Sprawdź proszę, czy w odpowiedzi na poprzednie pytania nie ma błędu :)*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Santander Consumer Bank S.A. zawartych w formularzu w celu otrzymania od Banku informacji o charakterze marketingowym w ramach udziału w badaniu docieralności listów wysyłanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że przedstawiona w piśmie propozycja nie jest ofertą i w żaden sposób nie określa personalizowanej propozycji dla odbiorcy.


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Dokumenty