Dziękujemy za wysłanie wniosku

Na Twój adres e-mail trafiło potwierdzenie jego przesłania.

Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni. Odpowiedź na wniosek otrzymasz pisemnie.