Ubezpieczenie Komunikacyjne

Ubezpieczenie w rytmie Twojego życia!

Informacje o produkcie

Ubezpieczenie komunikacyjne w 3 prostych krokach – odwiedź nasz oddział:
 1. Przygotuj numer rejestracyjny pojazdu i datę urodzenia jego właściciela.
 2. Wybierz ofertę.
 3. Opłać składkę. 
Ubezpieczyciel: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Postaw na bezpieczeństwo – wybierz ubezpieczenie komunikacyjne w Santander Consumer Banku!

Zakres ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie OC
  Obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
 • Ubezpieczenia AC
  Obejmuje pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym, to jest wraz z elementami pojazdu, sprzętem oraz urządzeniami trwale zamontowanymi w pojeździe.  
 • Ubezpieczenie Assistance 
  Organizacja lub pokrycie kosztów pomocy w związku z awarią, wypadkiem drogowym, kradzieżą pojazdu lub części trwale zamontowanych w pojeździe, uszkodzeniem na skutek wandalizmu, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania sił przyrody, działania innego niż pożar czynnika termicznego lub czynnika chemicznego, uszkodzeniem koła, brakiem łańcuchów na koła, przepaleniem żarówki, brakiem paliwa, użyciem niewłaściwego paliwa, utratą, zatrzaśnięciem wewnątrz pojazdu lub uszkodzeniem kluczyków lub urządzeń służących do otwarcia pojazdu.
 • Ubezpieczenia NNW 
  Obejmuje zdrowie i życie Ubezpieczonego, tj. kierującego oraz pasażerów pojazdu wskazanego w polisie oraz koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonych.
 • Dodatki
  • Autocasco
  • Bezpośrednia Likwidacja Szkód
  • Ubezpieczenie szyb
  • Ubezpieczenie assistance – opony
  • Ubezpieczenie assistance – akumulator
  • Ubezpieczenie bagażu
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych
  • Ubezpieczenia asysta prawna
  • Ubezpieczenie miejskie
  • Ubezpieczenie powrót do zdrowia
  • Wygodny kierowca
 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Komunikacyjny Beesafe oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wygodny Kierowca Beesafe.
 
Dodatkowo, gdy się ubezpieczysz możesz korzystać z Programu lojalnościowego, w którym otrzymasz punkty za::
 1. Zakup lub odnowienie polisy OC, AC, NNW, AC mini [7-30 pkt]
 2. Zakup dodatków ubezpieczeniowych [5-15 pkt]
 3. Bezszkodowa jazda – 7 pkt za każde 3 miesiące
 4. Punkty niespodzianki 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów własnych, by poznać ofertę ubezpieczenia.

Zgłaszanie roszczeń

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Roszczenie można zgłosić:
 • za pomocą strony internetowej: https://beesafe.pl/zglos-szkode/
 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • osobiście - w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.
 

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu