Ubezpieczenie DOMOWY FACHOWIEC

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Ubezpieczający: Santander Consumer Bank S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 miesięczny okres bezpłatnej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

  • Naprawy urządzenia AGD i RTV - nie starsze niż 10 lat (dojazd, robocizna i materiały)
  • Kosztów naprawy małego AGD - nie starsze niż 5 lat m.in. odkurzacz, ekspres do kawy (zwrot kosztów naprawy na podstawie rachunku)
  • Interwencji specjalisty domowego: ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych - zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, w związku z którym Twoje warunki życia uległy pogorszeniu (organizacja i pokrycie kosztów)
  • Interwencji specjalisty ślusarza - uszkodzenie, zagubienie, zatrzaśnięcie, kradzież kluczy lub uszkodzenie zamków w drzwiach wejściowych  (dojazd i robocizna)
  • Interwencji specjalisty szklarza - stłuczenie szyb w zewnętrznych lub wewnętrznych drzwiach lub oknach (dojazd i robocizna)
  • Deratyzacji lub dezynsekcji - pojawienie się gryzoni lub owadów pasożytniczych (dojazd, robocizna i środki)
  • Usuwania gniazd os i szerszeni - pojawienie się gniazd na zewnętrznej ścianie, dachu lub podbitce dachowej  (dojazd i robocizna)

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Całodobowy numer zgłoszeniowy:

 +48 22 564 06 76
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „DOMOWY FACHOWIEC”

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu