Pakiet Bezpieczny i Pakiet Senior

Informacje o produkcie

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem?
Wybierz Bezpieczny Pakiet lub Pakiet Senior!

Pakiet Bezpieczny i Pakiet Senior to nowe indywidualne ubezpieczenia dostępne we wszystkich oddziałach Santander Consumer Banku.

Ubezpieczyciel - CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublin, Irlandia, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2.

Pakiet Bezpieczny

Pakiet Bezpieczny zapewnia* kompleksowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych, takich jak:

 • utrata pracy,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW,
 • śmierć w wyniku NW,
 • złamania i/lub oparzenia w wyniku NW,
 • poważne zachorowanie,
 • hospitalizacja w wyniku NW – świadczenia płatneod pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Dodatkowo oferujemy*:

 • Assistance ortopedyczno-rehabilitacyjny,
 • niezależna powtórna opinia medyczna w kraju,
 • Assistance sanatoryjny NW – pokrycie kosztów sanatorium do 2 000 zł.

Możesz ubezpieczyć się również ze swoim Partnerem to bardzo wygodny sposób na wspólne ubezpieczenie – wybierz wariant dla dwojga!

* w zależności od wybranego wariantu i opcji.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczny - poniżej, w sekcji dokumenty.

Pakiet Senior

Jeżeli przekroczyłeś/-aś 50-tkę, a nie masz jeszcze ukończonych 85 lat – mamy dla Ciebie Pakiet Senior!

Pakiet Senior  gwarantuje poniższe świadczenia:

 • hospitalizacja w wyniku NW – świadczenia płatne od pierwszego dnia pobytu w szpitalu,
 • odszkodowanie z tytułu złamania w wyniku NW – stała kwota za każde złamanie,
 • Assistance pogrzebowy w przypadku śmierci w wyniku NW, a w tym zwrot wydatków za pogrzeb do 6 000 zł.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczny - poniżej, w sekcji dokumenty.

Zgłaszanie zdarzeń

Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 • telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

podając:

 1. dane umożliwiające identyfikację Ubezpieczonego (imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz PESEL lub nr SUU),
 2. datę zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego,
 3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą,
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: roszczenia@pl.cnpsantander.com
 • pisemnie – na adres:
 1. CNP Santander Insurance Europe DAC,
  • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
  • 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,
 2. Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,
Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu