Infolinia: 195 00

Certyfikaty Depozytowe

Santander Consumer Bank S.A. emituje Certyfikaty Depozytowe na podstawie Programu Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych o wartości 2.000.000.000 (dwa miliardy) złotych.

Podstawą emisji są Warunki Emisji Certyfikatów Depozytowych oraz Umowa Programowa Programu Emisji Papierów Wartościowych, z dnia 30 grudnia 2008r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2013r., którą Santander Consumer Bank S.A. zawarł z:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  3. Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.)
  4. BRE Bank S.A.
  5. Bank PEKAO S.A.

Certyfikaty depozytowe mają formę materialną i wartość nominalną 100.000 złotych każdy lub całkowitą wielokrotność tej kwoty.

Umowa Programowa obowiązuje na czas nieoznaczony.