Wygodna lokata,
atrakcyjne oprocentowanie!

Wypełnij formularz

*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wygodna lokata,
atrakcyjne oprocentowanie!

Jak to działa?
Jak to działa?

tabele oprocentowania | polityka prywatności

1 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 01.01.2017 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 18.01.2017 r. Minimalna kwota lokaty Direct+ Online wynosi 5 000 zł. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Szczegóły znajdziesz tutaj w oddziałach Banku.

2 Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na kontaktowanie się Santander Consumer Banku S.A. (zw. dalej Bankiem) z siedzibą we Wrocławiu w celu zawarcia Umowy lokaty oraz na przekazywanie przez Bank (aż do odwołania), w sytuacji gdy zawarcie Umowy nie dojdzie do skutku, informacji handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów należących do Grupy Santander oraz produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie przy współpracy z Bankiem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank (aż do odwołania) moich danych niezbędnych do sporządzenia wniosku i Umowy lokaty zawartych w tym formularzu oraz przekazanych w trakcie rozmowy telefonicznej Bankowi, w sytuacji gdy zawarcie Umowy nie dojdzie do skutku, w zakresie i w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów należących do Grupy Santander oraz produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie przy współpracy z Bankiem. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorami moich danych jest Santander Consumer Bank S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, jak również o celach przetwarzania moich danych (tj. o celach wymienionych powyżej), przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, przeglądania, dobrowolności podania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie wysyłając korespondencję na adresy wyżej wskazanej siedziby Banku.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji