Dziękujemy za Twoje zgłoszenie

W celu zbadania podniesionych w zgłoszeniu kwestii zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.
Postępowanie to powinno zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.