Infolinia: 195 00

Formularze

Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko*

Nr PESEL *

Nr telefonu*

Na postawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wycofuję zgodę na:

Proszę o potwierdzenie realizacji mojego wniosku w formie: *

Informacje dodatkowe

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, Bank przed udzieleniem odpowiedzi może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Z uwagi na ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych, brak kontaktu uniemożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie spowoduje brak realizacji wniosku.

Pole wyboru


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe